Una empresa catalana que intenta potenciar i utilitzar els recursos materials i humans del territori. Apostem per la gent del municipi on treballem, oferint llocs de treball amb carácter indefinit. Transvinyots compte amb un perfil de treballadors amb antiguitat de més de 18 anys des de els inicis de l’empresa. És caracteritza per tenir un personal estable i de llarga durada.