TransvinyotsEl cartró i el paper representen el 23% del total del pes dels residus que generem a diari.

Les caixes de cartró, els envasos de cartró diaris, revistes, publicitat o fulls són considerats residus de paper i cartró.

TRANSVINYOTS presta el servei de recollida de paper i cartró a Artés, al Bages i al Berguedà Sud